Panui

Panui

Important Notice – Nation Logging Ltd

Tū te ihiihi! Tū te wanawana! Tū te manawanui! Hō!

E ngā mana kōrero o Te Manawa o Tūhoe kai te mihi atu i runga i ngā āhuatanga o te wā. Ka tika kia tangi tawhitihia ō tātau mate, īnā hoki, nā runga i ngā aukati o Aotearoa mō te mate urutā nei e kore nei e tae ā tinana ki a rātau. Kāti, koutou te hunga kua kohia e te ringa kaha o aitua, okioki atu!

It is with a heavy heart we inform the beneficiaries of our decision to close down Nation logging Limited.

Te Manawa o Tūhoe Board on 16 August 2021 unanimously resolved to place Nation Logging Limited (NNL) into voluntary liquidation.

We have appointed Rodewald Consulting Limited as liquidators under s241(2)(a) of the Companies Act 1993.

The Board commissioned an independent review of NLL and the decision to wind up the company was based on the review report’s financial findings.

TMOT AGM has been scheduled for 20 November 2021 at Ngahina Marae where the board will provide a full report to the owners.

No reira, ehara tēnei i te take māmā noa iho, heoi anō, nā runga i ngā whakakitenga o ngā rīpoata kua hoki mai ki te poari, koinei te whakatau.

Noho ora mai i roto i ngā ringaringa o te atua māna tātau hai manaaki.

Naku noa

 

Ngatai Rangihau

Trust Chairman